Hotline tư vấn02436783333

CHỈ KHIẾT HẦU NGẬM

Viêm ngậm Chỉ Khiết Hầu - hỗ trợ giảm viêm họng, viêm amidan,…

Xoang Bát Vị

Xoang Bát Vị - Điều trị các trường hợp: viêm xoang, viêm mũi…

Chỉ Khiết Hầu

Chỉ Khiết Hầu - giúp ôn phế, hóa đàm, hỗ trợ giảm các…
Pharma